پوریا کرمانشاهی

مدرس این دوره است.

 • 30 ساعت

  طول دوره
 • 10

  تعداد جلسات
 • 0

  میانگین امتیازات

2,000,000 تومان

 • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
 • اندیشکده بیمهاندیشکده بیمه
 • استاد دورهاستاد دوره
 • دوره ویژهدوره ویژه
 • با اطمینان خریداری کنید...!
  • کیفیت آموزش در سطح استاندارد جهانی
  • پشتیبانی سریع
  • همراه با پروژه های علمی و کاربردی
  • انتشار: : دوشنبه 23 اسفند 1400
  • بروزرسانی: : سه شنبه 1 شهریور 1401

  دوره آموزشی بیمه های غیر زندگی (بر مبنای دوره آموزشی موسسه بیمه چارتر)

  در این دوره سرفصل های ذیل ارائه خواهد شد:

   

  1– فهم ماهیت و مشخصه های اصلی ریسک و بیمه

  1-1. شرح مفهوم ریسک و درک ریسک

  1-2. شرح نحوه­ طبقه بندی انواع ریسک

  1-3. شرح کارکرد و فرآیند مدیریت ریسک

  1-4. شرح اجزای ریسک

  1-5. انواع ریسک بیمه شدنی و بیمه نشدنی

  1-6. کاربرد اصول ریسک در مجموعه اوضاع معین

  1-7. شرح نیاز به بیمه

  1-8. شرح معنای بیمه مشترک، بیمه مضاعف و خود بیمه گری

  1-9. شرح کلی انواع اصلی بیمه

  2- شناخت ساختار و مشخصه های اصلی بازار بیمه

  2-1. شرح ساختار بازار بیمه

  2-2. شرح انواع بیمه گر

  2-3. شرح ساختار بی مانند و مشخصه های اصلی لویدز

  2-4. شرح انواع کانال توزیع مورد استفاده برای فروش بیمه

  2-5. شرح نقش های حرفه ای کلیدی در بیمه

  3– فهم اصول حقوقی اصلی حاکم بر قراردادهای بیمه

  3-1. شرح اجزای ضروری در قرارداد بیمه معتبر

  3-2. شرح نحوه فسخ قراردادهای بیمه

  3-3. شرح نحوه تأسیس نمایندگی و چگونگی الزام آور بودن آن

  3-4. شرح وظایف نماینده و وظایف اصیل

  3-5. شرح شرایط لازم برای وجود نفع بیمه شدنی در قرارداد بیمه

  3-6. شرح نحوه کاربرد اصول افشا و ارائه در قرارداد بیمه

  3-7. تعریف اصل علت نزدیک و نحوه اعمال آن در خسارت غیرپیچیده

  3-8. شرح اصل غرامت و چگونگی اعمال آن در بیشتر قراردادهای بیمه

  3-9. شرح چگونگی تعدیل اصل غرامت در قرارداد بیمه

  3-10. شرح کم بیمه گری و قاعده نسبی

  3-11. شرح اصول بنیادی مشارکت و چگونگی کاربرد آن در پرداخت خسارت های مالی ساده

  3-12. شرح اصل جانشینی

  4– فهم اصول محوری حقوقی و مربوط به تنظیم برای اعمال در معاملات بیمه

  4-1. شرح اهمیت تنظیم صنعت بیمه

  4-2. فهم اهمیت برپایی و حفظ کفایت سرمایه

  4-3. فهم اهمیت مبارزه با جرم مالی

  4-4. شرح تقلب و چگونگی تاثیر آن بر صنعت بیمه

  5– دانستن جنبه های کلیدی اخلاق، حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی

  5-1. شرح فعالیت های موسسه بیمه چارتر

  5-2. شرح اهمیت رفتار منصفانه با مشتری و نتایج مثبت برای مصرف کننده

  5-3. فهم اهداف شرایط «تناسب و برازندگی» و ریسک های نامناسب

  5-4. فهم اهمیت نظام کنترل داخلی

  جلسات دوره

  10 جلسه (زمان کل دوره: 30 ساعت )
  • نمایش غیر رایگان

  دوره های مرتبط

  Related Courses
  افزودن به سبد خرید