اندیشکده بیمه

موسسه آموزشی اندیشکده بیمه در راستای توانمند سازی و توسعه توان حرفه ای کارشناسان فعال صنعت بیمه با به خدمت گیری تکنولوژی فناوری اطلاعات تلاش می کند از طریق برگزاری دوره های فنی بیمه ای، همایش ها، سمینارهای آموزشی و پژوهشی زیر نظر پژوهشکده بیمه و مورد تایید بیمه مرکزی و همچنین با برگزاری جلسات هم اندیشی و گرد هم آیی ها نقش خود را در توانمند سازی خانواده صنعت بیمه ایفا نماید.اندیشکده بیمه درصدد است تا با ارائه آموزش ها و پژوهش های کاربردی بویژه در حوزه ارزیابی خسارت، ارزیابی ریسک، مسائل حقوقی مرتبط با بیمه و تسهیم و به مشارکت گذاشتن دانش ضمنی بیمه ای به توسعه و ترویج بیمه و نهادینه شدن آن در بین مردم کمک کند و در ضمن با تدارک آموزش حرفه ای و کاربردی به متقاضیان، دانش پذیران را برای ورود مستقیم به بازار کار کشور آماده سازد. 

جهت سفارش هریک از دوره ها لطفا بر روی نام دوره کلیک بفرمایید.

 • avatar

  دوره ارزیابی خسارت (دروس عمومی) ویژه اخذ پروانه

  700,000 تومان

  • 56 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 99

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت مهندسی

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 41

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره داوری در صنعت بیمه

  300,000 تومان

  • 8 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 28

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت درمان

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 25

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت مسئولیت

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 19

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره دریافتی کد نمایندگی بیمه جنرال

  1,400,000 تومان

  • 120 تا 160 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 17

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت اتومبیل

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 10

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره ارزیابی خسارت آتش سوزی

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 10

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره کارگزاری

  600,000 تومان

  • 40 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 9

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره آموزش سیستم نرم افزار بیمه فناوران

  400,000 تومان

  • 8 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 4

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت باربری ، هواپیما و کشتی

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 4

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره ارزیابی بستری (*حضوری*)

  3,000,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 1

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت بیمه در رشته محصولات کشاورزی، دام و طیور

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 1

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره آموزشی آشنایی و ارزیابی خودروهای سنگین

  900,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 0

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره آموزشی بازدید اولیه خودرو

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 0

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره ارزیابی خسارت دندان پزشکی (*حضوری*)

  1,500,000 تومان

  • 16 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 0

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه

پر فروش ترین دوره ها

  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
  • 56 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 99

   تعداد دانشجو

  700,000 تومان

  avatar
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 41

   تعداد دانشجو

  500,000 تومان

  avatar
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
  • 8 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 28

   تعداد دانشجو

  300,000 تومان

  avatar