اهداف اندیشکده بیمه

اندیشکده بیمه در نظر دارد با برگزاری همایش ­ها، سمینارهای آموزشی و پژوهشی و همچنین هم ­اندیشی­ ها و میزگردهایی حول مسائل و موضوعات مرتبط با  صنعت بیمه به توانمندسازی جامعه بیمه­ ای، تقویت و توسعه صنعت بیمه و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد کشور کمک کند.

اهداف

تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی شرکت­های ارزیابی خسارت بیمه­ ای  در زمینه ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک

تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی صنعت بیمه در زمینه ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک

توانمند سازی دانش آموخته ­های بیمه­ ای در دو زمینه فعالیت ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک

افزایش مهارت ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک در متقاضیان فعالیت در صنعت بیمه کشور

برگزاری دوره­ های آموزشی ارزیابی خسارت در کلیه حوزه­ های بیمه­ ای

برگزاری دوره­ های آموزشی ارزیابی ریسک در کلیه حوزه­ های بیمه­ ای

مکتوب کردن دانش ضمنی کارشناسان و متخصصان ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک

انجام پژوهش­های کاربردی در زمینه توسعه ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک در کلیه حوزه ­های بیمه ­ای

توانمند سازی دانش آموخته ­های بیمه­ ای در دو زمینه فعالیت ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک

افزایش مهارت ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک در متقاضیان فعالیت در صنعت بیمه کشور

برگزاری دوره ­های آموزشی ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک در کلیه حوزه­ های بیمه ­ای

مکتوب کردن دانش ضمنی کارشناسان و متخصصان ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک

انجام پژوهش­های کاربردی در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با صنعت بیمه

برگزاری همایش­ها و سمینارهای آموزشی کاربردی در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با صنعت بیمه

برگزاری دوره های آموزشی برای کارآموزان  نمایندگی بیمه و شرکت در آزمون بیمه مرکزی (آداب )

برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضیان پروانه کارگزاری، ارزیابی خسارت، بیمه اتکائی و اکچوئری

توانمندسازی فارغ­ التحصیلان و دانش­پذیران برای ورود به بازار کار و کارآفرینی در صنعت بیمه

شناسایی پتانسیل­ های شغلی در صنعت بیمه و ارائه آموزش­ های لازم متناسب با بازار

چشم انداز

اندیشکده بیمه در پنچ سال آتی یک مرکز خصوصی اندیشه­ ورزی، آموزشی و پژوهشی بدون رقیب در صنعت بیمه خواهد بود.

 

اندیشکده بیمه در پنج سال آتی بزرگ­ترین و تخصصی­ ترین مرکز خصوصی اندیشه­ ورزی، آموزشی و پژوهشی در صنعت بیمه خواهد بود.

 

اندیشکده بیمه در پنج سال آتی کلیه خدمات اندیشگی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز بیمه­ گران را تامین خواهد کرد.

 

اندیشکده بیمه در پنج سال آتی به مثابه یک نهاد خصوصی علمی پژوهشی در چارچوب قوانین و مقررات عمومی و در پرتو سیاست­های بیمه مرکزی به کاربردی ­سازی دانش بیمه کمک خواهد کرد.

 

اندیشکده بیمه در پنج سال آتی به مثابه یک مرکز خصوصی تخصصی در حوزه بیمه و حوزه­ های مرتبط با آن مورد اعتماد بیمه­ گران و به طور کلی صنعت بیمه کشور خواهد بود.

 

ماموریت

پاسخگویی خلاقانه و حرفه‌ای به تمام نیازهای آموزشی، پژوهشی و اندیشگی موجود و آینده صنعت بیمه کشور

 

تقویت سرمایه اجتماعی بین بیمه­ گران و بیمه­ گزاران

 

ارتقاء جایگاه و نقش صنعت بیمه در اقتصاد ایران

 

کاربردی سازی دانش بیمه­ ای در صنعت بیمه کشور

 

مکتوب و مستند کردن دانش ضمنی متخصصان و کارشناسان صنعت بیمه کشور

 

ترویج و آموزش دانش بیمه به جامعه بیمه ­ای کشور

 

استراتژی

دعوت به همکاری از صاحبنظران و متخصصان بیمه­ ای کشور

 

ایجاد شبکه نخبگان فعال در صنعت بیمه کشور

 

استفاده از ظرفیت­های آموزشی و پژوهشی اساتید، کارشناسان و متخصصان، و دانش ­آموخته­ های مرتبط با بیمه در کل کشور

 

استفاده از ظرفیت­های آموزشی و پژوهشی حقوق­دانان، کارشناسان حقوقی، و دانش ­آموخته ­های حقوقی در کل کشور

 

استفاده از ظرفیت­های آموزشی و پژوهشی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور

 

استفاده از تمامی ظرفیت‌های فناوری‌ها جهت شبکه سازی و اثربخشی فعالیت‌ ها و اقدامات اندیشکده بیمه

 

برگزاری همایش­ها، سمینارها و کارگا ه­های آموزشی در حوزه­ های مرتبط با صنعت بیمه

 

انجام پژوهش­های کاربردی در حوزه ­های مرتبط با صنعت بیمه

 

برگزاری هم ­اندیشی­ ها، نشست ­ها و میزگردهای تخصصی در حوزه­ های مرتبط با صنعت بیمه