ثبت نام مدرسین

ثبت نام مدرسین

موسسه آموزشی و پژوهشی اندیشکده بیمه وابسته به ایرانیان پوشش به منظور تکمیل کادر اساتید خود از کلیه مدرسین دارای تجربه در حوزه بیمه جهت همکاری دعوت بعمل می نماید.

لازم به توضیح است درخواست و مستندات ، رزومه و سابقه آموزشی متقاضی جهت اخذ کد مدرسی به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و در صورتیکه بنا به تشخیص بیمه مرکزی امتیاز مورد نظر را کسب نمایند امکان همکاری آموزشی در سایر موسسات و شرکت های آموزشی دارای که دارای صلاحیت از بیمه مرکزی هستند را خواهند داشت.
لذا متقاضیان حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس می توانند فرم ذیل را تکمیل و مستندات و سابقه آموزشی را ارسال نمایند.

ثبت اطلاعات تکمیلی مدرسین

"*" indicates required fields

مرحله 1 از 6

مشخصات فردی

تاریخ تولد*